Chính Sách Bảo Mật

Back

** Đây là mẫu được cung cấp để giúp đỡ quý khách trong việc quản lý Trang mua sắm. Quý khách cần chỉnh sửa lại theo tình hình kinh doanh Trang mua sắm của mình. Trước khi áp dụng vào Trang mua sắm, xin vui lòng kiểm tra lại những hạng mục quản lý Trang mua sắm.

○○○ (gọi tắt là “Công ty”) coi trọng thông cá nhân của khách hàng và tuân thủ “Luật Bảo vệ thông tin và xúc tiến sử dụng mạng lưới thông tin”.
Thông qua Phương châm xử lý thông tin cá nhân, chúng tôi xin được cung cấp cho quý khách thông tin về việc chúng tôi đang sử dụng thông tin cá nhân mà quý khách cung cấp như thế nào và có những biện pháp gì để bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách.

■ Hạng mục và phương pháp thu thập thông tin cá nhân
1. Hạng mục thu thập thông tin cá nhân
a) Công ty đang thu thập những thông tin cá nhân như dưới đây để quý khách có thể gia nhập thành viên, tư vấn, đăng ký sử dụng dịch vụ, v.v.
- Khi gia nhập thành viên: Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, ID, mật khẩu, số điện thoại nhà riêng, số di động, email, thông tin của người đại diện hợp pháp đối với trường hợp người đăng ký dưới 14 tuổi
- Khi đăng ký dịch vụ: Địa chỉ, thông tin thanh toán

b) Lịch sử sử dụng dịch vụ, lịch sử truy cập, cookie, IP truy cập, lịch sử thanh toán, lịch sử sử dụng trái phép có thể được hình thành và thu thập trong quá trình sủ dụng dịch vụ hoặc quá trình xử lý công việc.

2. Phương pháp thu thập
- Thu thập thông qua trang chủ, văn bản, bảng tin, email, đăng ký tham gia sự kiện, điện thoại, fax, công cụ thu thập thông tin

■ Mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân
Công ty sử dụng thông tin cá nhân được thu thập với mục đích sau đây.
a) Thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ và quyết toán chi phí cung cấp dịch vụ
Cung cấp nội dung, mua và thanh toán, giao hàng và/hoặc gửi biên lai, xác danh tính khi giao dịch tài chính và dịch vụ tài chính
b) Quản lý thành viên
Xác thực danh tính theo việc sử dụng dịch vụ chế độ thành viên, nhận dạng cá nhân, ngăn chặn hành vi sử dụng trái phép của thành viên xấu, xác nhận quyết định gia nhập, xác minh độ tuổi, xác minh sự đồng ý của người đại diện hợp pháp khi thu thập thông tin cá nhân của trẻ dưới 14 tuổi, xử lý khiếu nại, truyền đạt thông báo
c) Sử dụng cho marketing và quảng cáo
Gửi thông tin quảng cáo như sự kiện, thống kê về tần suất truy cập và sử dụng dịch vụ của thành viên

■ Thời gian lưa giữ và sử dụng thông tin cá nhân
Về nguyên tắc, sau khi đạt được mục đích thu thập và sử dụng, thông tin cá nhân tương ứng đã ngay lập tức được xóa bỏ. Tuy nhiên, vì các lý do sau, một vài thông tin sẽ được lưu giữ trong một khoảng thời gian nhất định.

1. Lưu giữ thông tin theo chính sách nội bộ của Công ty
Để ngăn chặn thành viên xấu tái sử dụng trái phép dù đã đóng tài khoản và để hợp tác theo yêu cầu của cơ quan giải quyết tranh chấp và điều tra, Công ty có thể lưu giữ thông tin của thành viên trong oo năm kể từ ngày chấm dứt hợp đồng sử dụng.

2. Lưu giữ thông tin căn cứ theo Điều luật liên quan
Căn cứ theo quy định của Điều luật liên quan như “Luật Bảo vệ người tiêu dùng thương mại điện tử”, trong trường hợp cần lưu giữ thông tin, Công ty sẽ lưu giữ thông tin thành viên trong khoảng thời gian nhất định được quy định trong Điều luật liên quan, như sau.
a) Lịch sử về hủy hợp đồng hoặc giao kèo
- Căn cứ: Luật Bảo vệ người tiêu dùng thương mại điện tử
- Thời gian lưu giữ: 5 năm
b) Lịch sử thanh toán và cung cấp hàng hóa
- Căn cứ: Luật Bảo vệ người tiêu dùng thương mại điện tử
-Thời gian lưu giữ: 5 năm
o Lịch sử xử lý khiếu nại người tiêu dùng và tranh chấp
- Căn cứ: Luật Bảo vệ người tiêu dùng thương mại điện tử
-Thời gian lưu giữ: 3 năm
o Lịch sử đăng nhập
- Căn cứ: Luật Bảo vệ bí mật thông tin
-Thời gian lưu giữ: 3 tháng

■ Trình tự và phương pháp hủy bỏ thông tin cá nhân
Về nguyên tắc, Công ty sẽ hủy bỏ thông tin cá nhân ngay sau khi đạt được mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân đó. Trình tự và phương pháp hủy bỏ như sau.
a) Trình tự hủy bỏ
Thông tin thành viên đã điền để gia nhập thành viên sẽ được chuyển sang DB riêng (tủ tài liệu riêng nếu là giấy) sau khi đạt được mục đích, và sẽ được hủy bỏ sau một thời gian lưu giữ nhất định (tham khảo Thời gian lưu giữ và sử dụng) theo Chính sách nội bộ của Công ty và lý do bảo vệ thông tin căn cứ vào Điều luật liên quan khác.
Thông tin được chuyển qua DB riêng không được sử dụng với mục đích nào khác ngoài mục đích đã được quy định bởi pháp luật.
c) Phương pháp hủy bỏ
Thông tin được lưu theo hình thức file điện tử sẽ được hủy bỏ bằng phương pháp kỹ thuật khiến không thể phục hồi lại lịch sử.

■ Cung cấp thông tin cá nhân
Về nguyên tắc, Công ty không cung cấp thông tin của người sử dụng ra bên ngoài ngoại trừ những trường hợp sau.
a) Người sử dụng đã đồng ý
a) Trường hợp có yêu cầu của cơ quan điều tra căn cứ theo quy định của pháp luật hoặc theo thủ tục và phương pháp đã được pháp luật quy định về mục đích điều tra.

■ Ủy thác thông tin cá nhân đã thu thập
Công ty ủy thác cho doanh nghiệp bên ngoài để thực hiện dịch vụ như sau.
a) Người nhận ủy thác: [Tên đơn vị chuyển phát nhanh]
b) Nội dung công việc ủy thác: [Nội dung ủy thác cho đơn vị chuyển phát nhanh]

a) Người nhận ủy thác: [Tên công ty PG]
o Nội dung công việc ủy thác: [Nội dung ủy thác cho công ty PG]


■ Quyền lợi của người sử dụng/đại diện hợp pháp và cách thức thi hành
a) Người sử dụng có thể xem và chỉnh sử thông tin cá nhân của bản thân đã nhập và có thể yêu cầu hủy gia nhập bất cứ lúc nào.
b) Người sử dụng có thể nhấp chuột vào “Thay đổi thông tin cá nhân” (hoặc “Chỉnh sửa thông tin thành viên”) để xem/chỉnh sửa thông tin cá nhân; vào “Đóng tài khoản” để hủy gia nhập (hủy đồng ý). Sau khi xác thực danh tính, người sử dụng có thể trực tiếp xem, chỉnh sửa hoặc đóng tài khoản của mình.
c) Hoặc, Công ty sẽ xử lý ngay lập tức nếu người liên lạc với người chịu trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân qua giấy tờ, điện thoại, email.
d) Trong trường hợp quý khách yêu cầu đính chính thông tin cá nhân bị sai lệch, Công ty sẽ không sử dụng và/hoặc cung cấp thông tin cá nhân đó cho đến khi hoàn tất việc đính chính. Ngoài ra, trong trường hợp thông tin cá nhân bị sai lệch đã được cung cấp cho bên thứ ba, Công ty sẽ ngay lập tức thông báo và thực hiện đính chính với bên thứ ba.
e) Thông tin cá nhân được xóa hoặc hủy theo yêu cầu của người sử dụng sẽ được xử lý theo nội dung đã được ghi trong “Thời gian lưu giữ và sử dụng thông tin cá nhân”, và tiến hành xử lý để không thể xem và/hoặc sử dụng vào mục đích khác.

■ Các hạng mục về cài đặt, vận hành trang thiết bị thu thập thông tin cá nhân tự đông và từ chối thu thập thông tin cá nhân tự động
Công ty sử dụng “cookie” tìm ra và lưu thông tin của quý khách một cách thường xuyên. Là một tệp text rất nhỏ được server vận hành website gửi đến trình duyệt của quý khách, cookie sẽ được lưu trong ổ cứng máy tính của quý khách.
Công ty sử dụng cookie với mục đích sau đây.
a) Mục đích sử dụng cookie
- Phân tích tần suất và thời gian truy cập của thành viên và khách viếng thăm, tìm hiểu và nắm bắt mối quan tâm, sở thích, mức độ tham gia các sự kiện của người sử dụng; từ đó cung cấp marketing mục tiêu và dịch vụ phù hợp với từng cá nhân.
- Quý khách có quyền lựa chọn việc cài đặt cookie. Bằng việc cài đặt tùy chọn trên trình duyệt web, quý khách có thể cho phép tất cả cookie, trải qua bước xác nhận mỗi khi cookie được lưu, hoặc từ chối lưu tất cả cookie.
b) Phương pháp từ chối cài đặt cookie
- Bằng việc cài đặt tùy chọn trên trình duyệt web, quý khách có thể cho phép tất cả cookie, trải qua bước xác nhận mỗi khi cookie được lưu, hoặc từ chối lưu tất cả cookie.
- Ví dụ phương pháp cài đặt (trường hợp sử udnjg Internet Explorer): Thanh công cụ trên trình duyệt web > Internet Option > Thông tin cá nhân
- Lưu ý, nếu quý khách từ chối cài đặt cookie, có thể việc cung cấp dịch vụ sẽ gặp khó khăn.

■ Dịch vụ khiếu nại về thông tin cá nhân
Để bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách và xử lý khiếu nại liên quan đến thông tin cá nhân, Công ty đã chỉ định Bộ phận và người chịu trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân như sau.
a) Người phụ trách bảo mật thông tin cá nhân
Họ tên : OOO
Bộ phận: OOO
Số điện thoại : OO-OOO-OOOO
Email :

b) Người chịu trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân
Họ tên : OOO
Bộ phận: OOO
Số điện thoại : OO-OOO-OOOO
Email :

c) Mọi khiếu nại liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân phát sinh trong quá trình sử dụng dịch của của Công ty, quý khác có thể báo với bộ phận phụ trách hoặc người chịu trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân.
d) Công ty sẽ trả lời nhanh chóng và đầy đủ đối với các nội dung khiếu nại của người sử dụng.
e) Trong trường hợp cần báo cáo hoặc tư vấn về vi phạm thông tin cá nhân khác, xin quý khách vui lòng liên hệ với các cơ quan sau.
Trung tâm khiếu nại vi phạm thông tin cá nhân (privacy.kisa.or.kr / không cần mã quốc gia: 118)
Đội phòng chống tội phạm mạng(www.spo.go.kr / 02-3480-2000)
Cục an toàn mạng (www.ctrc.go.kr/ Không cần mã quốc gia: 182)

 


WORLD SHIPPING

PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :

GO
Đóng